1951 1975 2005  2007 2011
         
  Tulvat, Pato-,vesihuolto2014 sadetulva  2007  
  Simpukoiden perkaus 2017 Ruoppaustyö 2017 Tulvauhka 17.1.2018
  Kokemäenjoen
vesistöalue
Jokisilta Keskivesitaulukko
       
  Kokemäenjoen vesistöalueen
tulvakartoituksen kuuleminen
Pekka Vuola 7.2.2012
Viikkarin Valkamassa
YVA- selvitys
  Tulva 2006 - 2007 Tulva 2006 YVA kommentti 2008