Eri harrastusten kustannuksia.

Usein väitetään, että golf on kallis ja aikaa vievä harrastus. Harrastusten kalleus on aina suhteellista, riippuen siitä, mitä ja miten kustannuksiksi huomioidaan.

Mikäli verrataan golfin hintaa esim. lasketteluun, purjehdukseen, metsästykseen tai moottoriurheiluun, golf ei yllä lähellekään näitä.

 

Seuraavassa taulukossa verrataan yksistään harrastusten kustannuksia.

Golf  2004

Kerigolf, Kerimäki Kenttämaksu
Jäsenmaksu
260 €
65 €
Oulun Golfkerho Kenttämaksu
Jäsenmaksu
350 €
70 €
Peuramaa Golf, Kirkkonummi Kenttämaksu
Jäsenmaksu
250 €
60 €
Porin Golfkerho Kenttämaksu
Jäsenmaksu
320 €
120 €
Puijon Golfseura, Kuopio Kenttämaksu
Jäsenmaksu
320 €
120 €
Yyteri Golf, Pori Kenttämaksu
Jäsenmaksu
360 €
40 €

 

Vertailtavat harrastukset
€/h x 32 viikkoa (8kk)
Helsinki

€/h

1 h/viikko 3 h/viikko
Tennis 20 € 640 € 1920 €
Squash 19 € 608 € 1824 €
Sulkapallo 12 € 384 € 1152 €
Keilailu 21 € 672 € 2016 €
Pori

€/h

1 h/viikko 3 h/viikko
Tennis 15 € 480 € 1440 €
Squash 13 € 416 € 1248 €
Sulkapallo 10 € 320 € 960 €
Keilailu 14 € 448 € 1344 €
Uinti 3 €/kerta 96 € 288 €
Jääkiekko lisenssi 48-225 € Jun. - M
Jalkapallo lisenssi 25-127 € Jun. - M

 

Ylläpito-/hoitokustannukset

Harrastusten kustannuksia vertailtaessa on lisäksi huomioitava yhteiskunnan omistamien liikuntapaikkojen vuosittaiset ylläpitokustannukset, jotka maksetaan yhteiskunnan varoin. Yhteiskunnan rahoitustuotot perustuvat kunnan saamiin verotuloihin.

Seuraavassa on vertailtu Porin kaupungin vuoden 1994 liikuntapaikkojen vuosikustannuksia mk/asukas tai työtätekevän verotuksen näkökulmasta.

Liikuntapaikka Kokonais-
menot
Tuotot Netto-
menot
mk/asukas/
vuosi (77000as.)
mk/työtätekevä
asu
kas/vuosi
(33000as)
Maauimala 1.778.431 548.000 1.230.431 15.98 37,29
Keskustan uimahalli 3.406.451 964.000 2.442.451 31.72 74,01
Meri-Porin uimahalli 2.452.470 450.000 2.002.470 26.01 60,68
Urheilutalo 3.560.690 435.000 3.125.690 40.59 94,72
Urheilukentät/ulkoilualueet 7.046.815 130.000 6.916.815 89.83 209,60
Jäähalli 1.991.675 430.000 1.561.675 20.28 47,32
Jäästadion & harj.halli 1.601.192 317.000 1.284.192 16.68 38,91
Karhuhalli 2.653.796 426.500 2.227.296 28.93 67,49
Nuorisotoimisto 3.055.823 71.354 2.984.469 38.76 90,44
Toimisto/ym.kulut 8.400.109 356.106 8.044.003 104.47 243,76
           
Kokonaiskustannukset  mk 35.947.452 4.127.960 31.819.492 413.24 1060.65
Kustannukset    €uroina 6045927 694273 5351654 69,50 162,17

Vuosikustannukset 2004 

Liikuntapaikka Kokonais-
menot
Tuotot Netto-
menot
€/asukas/
vuosi
€/työtätekevä
asukas/vuosi
Maauimala 328664 162843 165821 2,15 5,02
Keskustan uimahalli 704527 248234 456293 5,93 13,83
Meri-Porin uimahalli 358550 135273 223277 2,90 6,77
Urheilutalo 642585 100775 541810 7,04 16,42
Urheilukentät/ulkoilualueet 1552960 46629 1506331 19,56 45,65
Jäähalli 453374 133855 319519 4,15 9,68
Jäästadion & harj. halli 382168 73154 309014 4,01 9,36
Karhuhalli 646877 96126 550751 7,15 16,69
Sisäliikuntapaikat 64293 2704 61589 0,80 1,87
Kustannukset    €uroina 5133998 999593 4134405 54 125