Lyttylä 
on Porin pohjoisosassa oleva asunto- ja loma-asunto alue. Alueen eteläpuolella on Pihlavanlahti, pohjoisessa Kellahti, kaakossa Kahaluoto/Toukari.

 


Juha Manninen

Pasi Salmi

Seppo Salonen
Porin Ympäristötoimiston ja Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen edustajat olivat kertomassa Lyttylän kiinteistöyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa Porissa tammikuun 2007 tulvista sekä Natura alueesta.
  Asukkaiden huolena on mm. Karviaojan tukkeutuminen, sekä milloin se mahdollisesti aukaistaan (ruopataan). Vastauksena Juha Manninen ilmoitti, että tuskin ruoppaukseen on esteitä kun vain löytyy alue mihin ruoppausmassa sijoitetaan? Samalla kehotettiin perustamaan toimikunta selvittämään ruoppausta ja laatimaan tarvittavat lupahakemukset L-S Ympäristökeskukselle.

 

Säätila
Yyterissä
Meriveden korkeus