Karjarannan asuntoalue

 

Karjarannan asuntoalue = teurastamon alueKarjarantaan suunnitteilla oleva asuntoalue koskee vanhaa teurastamon aluetta. Asuntorakentaminen tuli esille kun LSO Woods Oy myi alueen Karjaranta-Kiinteistöt Oy;lle.
Karjaranta-Kiinteistöt Oy.n on Rakennusliike Vuorenpää Oy ja YH- Asunnot Oy. omistava rakennuttaja yhtiö.
Rakennusliike Vuorenpää Oy on Oy. Skanska Ab. (80%) Veikko Vuorenpään (10%) ja Jarmo Laineen (10%) omistama yritys.
YH- Asunnot Oy.,Porin kaupungin omistama asuntotuotantoon ja vuokraukseen perustettu yhtiö. Yhtiön toimitusjohtajana on Ilkka Träskelin, hallituksen puheenjohtajana Esa Wahlman (sdp).

Suunnittelukilpailun pohjalta laadittu asemakaava on nähtävillä kaavoitusosastolla ja netissä Kaavaehdotus.

Porin kaupungin valtuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 10.08.04 pitämässään kokouksessa. Vihreiden ja PPP edustajat esittivät rakennusoikeutta pienennettäväksi. Kaavaehdotuksen kannalla olivat kaikki suuret puolueet, Kokoomus, SDP ja Vasemmistoliitto, yhteisenä murheena tulvakorkeuden huomioiminen. Tulvakorkeudeksi on määritelty +3.05m. 
Vertailukohdaksi vastakkaisen rannan, eli luotojen alueen maan pinnan korkeus, Kirjuriluodossa +2.00m ja luodoilla +0.90 - 1.3m.

Aluesuunnittelma Suunnittelukilpailu Tuomaristo
Rakennettavasta alueesta on luotu kolme kaavaehdotusta, kaksi kaupungin asemakaavaosastolla ja yksi rakennuttajan toimesta. Kaavaratkaisut ovat olleet Porin kaupungin kaava-osastolla nähtävillä. Esitetyistä ehdotuksista nousseen keskustelun johdosta on päätetty pitää suunnittelukilpailu? Suunnittelukilpailu on kutsukilpailu johon on kutsuttu 
Arkkitehti Oy Asmala 
Arkkitehtitoimisto Küttner Oy Porista,
Quad Oy Helsingistä,
Schauman Arkkitehdit Oy Turusta
Erkki Helamaa ja Keijo Heiskanen Oy Tampereelta
Suunnittelukilpailun tuomariston eli palkintolautakunnan muodostavat;
Kauupunkisuunnittelujohtaja Olavi Mäkelä Porin kaupunki, Skanska Länsi-Suomi Oy:n toimitusjohtaja Timo Roine, Karjaranta-Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Träskelin, taidekoulun rehtori Anne Koskinen ja valtion asuntorahaston yliarkkitehti Pertti Vesanto.

Suunnittelukilpailun päätös 5.4.2004
Tulokset ja lausunnot.


Ehdotus 1 FRONTTI
Tekijä; Quad Arkkitehdit Oy Helsinki

Ensivaikutelmaltaan vaikuttava, tyylikäs ja kilpailumainen työ, joka tarkemmin tutustuttaessa osoittautuu keskeneräiseksi ja jatkokäsittelyä vaativaksi. Työn ansiot liittyvät lähinnä kaupunkikuvalliseen kokonaishahmoon ja rakennusten ulkoiseen muotokieleen. Massoittelu on tasapainoista ja julkisivujen käsittely hienoa. Määrätietoisesti ratkaisu rannan "rivitalovyöhyke ei kuitenkaan muodosta jokimaisemaa riittävästi hyödyntävää ympäristöä, ja rivitalojen pääavautumissuunta on kummallisesti kohti kerrostaloja. Rannan osalla rakentaminen on matalaa ja tältä osin oikean suuntaisesti ratkaistu. Rantamaisema on kuitenkin kapea eikä anna elintilaa kaupunkilaisille. Vesiaihe suojavyöhykkeenä on tehtaan varjossa ja sijainnillaan huono, ellei ajatella tehdashallin poistamista lähitulevaisuudessa.


Ehdotus 2 "LAITURIKAUPUNKI"
Tekijä;Schuman Arkkitehdit Oy Turku

Ehdotus on ensivaikutelmallaan vaatimaton, tarkempi tutkiminen paljastaa kuitenkin ehdotuksen huolellisesti harkitun luonteen. Ratkaisu noudattaa pääosin kilpailuohjelmaa ja toteuttaa sen tavoitteita. Asuntorakentamista ehdotuksessa on esitetty vain 43000 kam2 kilpailuasiakirjoissa toivotun 50000 kam2 sijasta, mikä on osaltaan helpottanut alueen kokonaisratkaisua ja autopaikkaratkaisua. Massoittelultaan ehdotus muodostaa koko alueen kattavan yhtenäisyyden, mutta kuitenkin vivahteikkaan kokonaisuuden. Ratkaisu soveltuu hyvin olevan kaupunkirakenteen itsenäiseksi jatkeeksi. Lähestymismaisemaa nykyisen keskusta-alueen suunnasta on kuitenkin kehitettävä. Mittakaava ehdotuksessa on humaani ja ranta on ratkaistu hyvin ja sinne on alueelta hyvät yhteydet. Rakennukset ovat yleisilmeeltään hillittyjä, sopusoinnussa keskenään eikä ristiriitaa eri talojen tai kortteleiden välillä synny. Karjapihan lounaisosa on epäonnistunut pysäköintijärjestelyiden osalta. Rannan asuinkorttelien välissä kulkee rannan ja Karjapihan suuntainen ajoneuvoliikenteen kulkuväylä pysäköintipaikoille, joka on turha ja rajoittaa pihan muuta käyttöä. Asuntojen suunnittelussa oli tässä ehdotuksessa onnistuttu parhaiten.


Ehdotus 3 KONTRAPUNKTI
Tekijä;Arkkitehti Helamaa ja Heiskanen Oy Tampere

Ehdotus on korkeatasoinen ja huolella tutkittu. Kokonaisuus hyvä.Ratkaisu noudattaa kilpailuohjelmaa ja toteuttaa sen tavoitteita. Rakennukset ovat yleisilmeeltään hillittyjä. Julkisivut ovat melko pitkiä. Pysäköinti on saatu hoidettua autokannella. Niiden avulla piha-alueet ovat jääneet vapaaseen käyttöön ja ovat ratkaisuna hyvät. Pihakannet ovat myös ehdotuksen heikkous, sillä ratkaisu on taloudellisesti ja teknisesti vaikea. Sen vaiheittainen toteutus on vaativa ja edellyttää korkeatasoista toteutusta ollakseen inhimillinen. Kadunpuoleiset osat pysäköintikerroksesta muodostuvat myös vaikeiksi toteuttaa viihtyisästi. Rantabulevardi on onnistunut ja siihen liittyy toimintoja. Toiminnallisuus voi olla epärealistista, koska alueen kautta ei ole läpikulkuliikennettä.


Ehdotus 4 VIISI KATUA JA KANAALI
Tekijä;Arkkitehtitoimisto Oy Asmala Pori

Ehdotus on onmaperäinen ja rohkeasti esitetty. Koordinaatistoa vaihtelemalla on saatu aikaan mielenkiintoisia, kolmiomaisia tiloja. Toisaalta tämä koordinaatiston vaihtelu katkaisee näkymiä joelle, koska taloja on ahdettu tiheään rinnakkain.
Rakennusoikeus on ylitetty yli 4000 kam2, mutta pysäköintipaikoissa on vajausta.


Ehdotus 2 KARJAPORI
Tekijä;Arkkitehtitoimisto Küttner Oy Pori

Ehdotus on omaperäinen ja keskittyy asemapiirrostyöskentelyyn. Ehdotus on jännittävästi erilainen kokonaissuunnitelma käsin piirretyin asiakirjoin. Arvostelu samalla skaalalla muiden ehdotusten kanssa on vaikeaa. Rannan käsittely poikkeaa täysin muista ehdotuksista. Suunnitelmassa on sijoitettu isot pistetalot rannan vesialueelle, mikä on vieras aihe Porissa. Rannan pistetalot hallitsevat näkymää, varsinkin joen suunnalta. Niiden toteuttaminen vaatisi erittäin korkeatasoisen toteutuksen sekä teknisesti että visuaalisesti. Ehdotuksessa syntyy mielenkiintoisia tiloja ja hyviä pihapiirejä esim. vesialtaan ympäristöön.