KARJARANTA

Historia
Karjaranta?
Karjarannaksi nimitetään aluetta Porin kaupungissa Kokemäenjoen Rauman-juovan ja rautateiden (Mäntyluodon rata) väliin jäävää aluetta. Nykyisin alueeksi luetaan rautatie ja joki, etelä - pohjoinen, sekä Länsitie - Kirjurinluodon silta (Rauman silta), lännestä - itään, näin alueeseen on lisätty entinen Hätilän asutusalue. Alueen halkaisee länsi - itä suuntaan kulkeva Karjarannantie.
Alue on oletettavasti saanut nimensä alueen ollessa laidunmaana, myöhemmin alueelle rakennettiin karjan käsittelyä varten teurastamo, Satakunnan Osuusteurastamo Oy, sittemmin SataHämeen Osuusteurastamo Oy, Lounais-Suomen Osuusteurastamo Oy (LSO) ja viimeiseksi HK- Ruokatalo Oy. Teurastamon toiminta loppui 1980 luvun lopulla.
Alueella on ja on ollut myös muuta teollisuutta mm. Teljän konepaja, yritysten yhdentymisten ja fuusioiden kautta nimet ovat vaihtuneet,  Rauma - Repola Oy, Santasalo Oy. nykyisin Metso Oy ja Holming Oy. Teurastamon alueesta on muodostumassa uusi asuntoalue. 
Sotien jälkeen Teljän Konepajalla valmistettiin mm. sotakorvauksina proomuja. Lisäksi alueella on ja ollut useita käsi- ja pienteollisuusyrityksiä, toimistoja sekä aikoinaan myös öljyvarastoalue.
Rautatien eteläpuolella ovat mm vanhat veturitallit, entinen kunnalliskoti nykyisin Terveyskeskus/Kaupunginsairaala, Puukeskus Oy, hautausmaa jne.