Sininauhan vaalipaneeli
Porissa 04.04.2019

Pertti Rajala toimi juontajana ja kysymykset olivat
Sininauhan asiakkaiden laatimia.

Paneelissa olivat
Anne Liinamaa, Juha Vasama, Raisa Ranta, Laura Huhtasaari, aila Haikkonen ja Nea Kähkönen
 

Tilaisuuden alussa tarjoiltiin aamiainen
Välillä äänestettiin ja ja arvioitiin työttömän asiotulosta

Tilaisuuden taltioinnista ja haastattelusta vastasi YLE PORIn toimitus.